Træskogården 2
4200 Slagelse
58505858

Almindelige betingelser

Aftaleindgåelsen
Handelsbetingelserne er underlagt dansk rets almindelige regler. Betingelserne er først bindende for begge parter, når biografen har registreret betalingen (omtales herefter som sælger).

Levering
Billetter og gavekort omtales herefter generelt som varen.

Når køb af varen er bekræftet af sælger via hjemmesiden og/eller via e-mail, vil varen både være e-mailet til køber ligesom varen ligeledes vil kunne afhentes hos sælger.

Gyldighed
Varen er gyldig for ihændehaver. Sælger kan ikke drages til ansvar for misbrug af varen.

Online betaling
Beløbet hæves på din konto, når varen er fremsendt pr. e-mail og/eller udskrevet hos sælger.

Al kommunikation, vedrørende betaling, foregår krypteret. Der er således ikke andre, der kan se dine kortoplysninger, ligesom sælger ejheller ser og/eller gemmer dine kortoplysninger.

Refundering
Som udgangspunkt refunderes købte billetter kun ved aflysning af pågældende forestilling.

Købte biografbilletter kan ved personligt fremmøde i biografen udtagelsesvis refunderes indtil en halv time før forestillingens start - det er sælgers afgørelse om en forespørgsel om kreditering accepteres.

Gavebilletter og gavekort kan ikke ombyttes til kontanter.

Såfremt varen bortkommer, kan ny rekvireres ved personlig henvendelse hos sælger. varen udleveres kun mod forevisning af gyldig billedlegitimation samt oplysninger om hvilket telefonnummer og e-mail adresse, der er opgivet ved købet.

Eventuelle gebyrer refunderes ikke ved eventuel refundering af varen.

Ændring af varen
Varen kan ikke ændres, justeres eller flyttes efter købets gennemførsel.

Reklamation
Alle reklamationer bedes rettes direkte til sælger.

Forbehold
Sælger tager forbehold for fejl i priser.
Sælger forbeholder sig ret til at ændre på sal og pladstildelingen.

Aldersvurdering
I Danmark skal alle film, der vises for børn og unge vurderes og klassificeres af Medierådet.

Det er biografledelsens ansvar at kontrollere om reglerne overholdes og billet/kontrollørpersonalet, der praktiserer reglerne.
Biografen tillader adgang for børn over 3 år. Dvs. alle film bortset fra BabyBio er forbudt for børn under 3 år.